Yorumsuz

 • Title: Yorumsuz
 • Author: Osman Oy
 • ISBN: 9789752956711
 • Page: 460
 • Format: Paperback
 • Yorumsuz Son y llarda a rl kl olarak iktidarlar n Avrupa Birli i ne girme hevesi i inde Avrupa Birli i nin yapt dayatmalar neticesi ortaya kan uyum al malar ask ya alma vs al malar s recinde ok zor artlar
  Son y llarda, a rl kl olarak iktidarlar n Avrupa Birli i ne girme hevesi i inde, Avrupa Birli i nin yapt dayatmalar neticesi ortaya kan uyum al malar , ask ya alma vs al malar s recinde, ok zor artlar alt nda onurla y r t len, kutsal ve tarihte benzerine rastlanmayan milli m cadele g nlerini hat rlay nca i imi bir burukluk kaplad ve Atat rk n b y kl n Son y llarda, a rl kl olarak iktidarlar n Avrupa Birli i ne girme hevesi i inde, Avrupa Birli i nin yapt dayatmalar neticesi ortaya kan uyum al malar , ask ya alma vs al malar s recinde, ok zor artlar alt nda onurla y r t len, kutsal ve tarihte benzerine rastlanmayan milli m cadele g nlerini hat rlay nca i imi bir burukluk kaplad ve Atat rk n b y kl n bir kere daha anlad mY l 1932 T rkiye nin Uluslararas Milletler Toplulu una kat lmas i in ba vuruda bulunmas y n ndeki neri kar s nda Mustafa Kemal yle der Ba vurmay d nm yoruz, fakat davet ederlerse kat l r z Neticede 43 yeden olu an topluluk, tarihinde ilk kez ba vuru zorunlulu u kural n uygulamaktan vazge erek, T rkiye nin toplulu a davet edilmesine oy birli i ile karar verir ve toplulu un bu daveti zerine de T rkiye 18 Temmuz 1932 tarihinde, o zamanki ad yla Milletler Cemiyetine ye olarak kat l r imdilerde, lke olarak kar la t m z ifte standartl malum olaylar ve T rkiye yi kurduklar birli e alma konusunda milli onur s n lar m z zorlayan s zc lerinin sarf ettikleri ifade ve sergiledikleri davran larla her ahsiyet sahibi T rk k zd ran AB lkelerinin tutumlar kar s nda ayn devletlerin y llar nce, bir milleti yeniden do uran Atat rk i in s ylediklerini hat rlay nca, do rusu nereden nereye geldi imiz konusunda hay flanmamak elde de il te bu ara t rma, onur zorlamas neticesinde ortaya kan bu hay flanma duygusu ile ve bir milletin yeniden do u u yolundaki onurlu m cadele, sava ve devrim g nlerini an msama amac yla yapt m k k ara t rma s ras nda ge mi in unutulmu ve veya unutturulmu y nlerinin hat rlanmas ve g zard edilmemesi i in kaleme al nm t r.Yapt m sadece ve sadece, bir milletin yeniden do u u ile cephede ba layan ve toplumsal ekonomik devrimler ile noktalanan bir devri hat rlatmak ve yorumu sizlere b rakmak oldu ns z

  • [PDF] Ð Free Download ✓ Yorumsuz : by Osman Oy Å
   460 Osman Oy
  • thumbnail Title: [PDF] Ð Free Download ✓ Yorumsuz : by Osman Oy Å
   Posted by:Osman Oy
   Published :2019-02-27T21:01:10+00:00

  About Osman Oy


  1. Osman Oy Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Yorumsuz book, this is one of the most wanted Osman Oy author readers around the world.


  612 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *