Şirket ve Parti

 • Title: Şirket ve Parti
 • Author: H. Bahadır Türk
 • ISBN: 9789750506147
 • Page: 175
 • Format: None
 • irket ve Parti Gen Parti T rkiye nin yak n d nem siyasal hayat n n en ilgin olaylar ndan biri Parti Uzan irketler grubunun kurulu y ld n m kutlama konserlerinin devam nda halka ili kiler organizasyonuna benzeyen
  Gen Parti, T rkiye nin yak n d nem siyasal hayat n n en ilgin olaylar ndan biri Parti, Uzan irketler grubunun kurulu y ld n m kutlama konserlerinin devam nda, halka ili kiler organizasyonuna benzeyen bir s re te ortaya kt D rt ay sonra girdi i 2002 genel se imlerinde ise se im baraj n zorlayacak noktaya ula t 2007 genel se imlerinde gerilese de, d nd r c Gen Parti, T rkiye nin yak n d nem siyasal hayat n n en ilgin olaylar ndan biri Parti, Uzan irketler grubunun kurulu y ld n m kutlama konserlerinin devam nda, halka ili kiler organizasyonuna benzeyen bir s re te ortaya kt D rt ay sonra girdi i 2002 genel se imlerinde ise se im baraj n zorlayacak noktaya ula t 2007 genel se imlerinde gerilese de, d nd r c i aretler b rakt Gen Parti Medya g c n n ola an st etkili kullan m yla, Cem Uzan n sundu u becerikli gen i adam lider portresiyle, A n T rkiye nin n n gibi durmaks z n yinelenen meydan okuyucu sloganlarla Medya odakl siyasetin tahakk m , kolayl kla fa izan renklere b r nebilen agresif bir s ylem, rg t n yerini profesyoneller in almas , sa sol emas n n ge ersiz ilan edilmesi, d nyada da, zaman n ruhuna uygun bir yeni siyaset tarz n n g r n mlerini olu turuyor Gen Parti, rne in talya da bir d nem iktidar olan Berlusconi nin Forza Italia s yla beraber, bu tarz analiz etmeye son derece elveri li bir vakad r H Bahad r T rk, Gen Parti vakas yla ilgili ayr nt l incelemesinde, politikan n esas na dair bu krizi de sorguluyor.

  • Free Download [Paranormal Book] ✓ Şirket ve Parti - by H. Bahadır Türk î
   175 H. Bahadır Türk
  • thumbnail Title: Free Download [Paranormal Book] ✓ Şirket ve Parti - by H. Bahadır Türk î
   Posted by:H. Bahadır Türk
   Published :2019-09-25T22:53:59+00:00

  About H. Bahadır Türk


  1. H. Bahadır Türk Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Şirket ve Parti book, this is one of the most wanted H. Bahadır Türk author readers around the world.


  844 Comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *