Pirî

 • Title: Pirî
 • Author: Faruk Duman
 • ISBN: 9789750703096
 • Page: 316
 • Format: Paperback
 • Pir Bundan sonra Seferis anas yla babas n kaybetmi bu Rum gelip kolumun zerindeki bu korkun yaraya uzun uzun bakt Ka lar n kald rarak bakt G zlerini k sarak bakt Ucunda klar n oku tu u kirpikleriyle bakt
  Bundan sonra Seferis anas yla babas n kaybetmi bu Rum gelip kolumun zerindeki bu korkun yaraya uzun uzun bakt Ka lar n kald rarak bakt G zlerini k sarak bakt Ucunda klar n oku tu u kirpikleriyle bakt Sararm benziyle, k vr lm sa lar yla, bak r ibrikleri an msatan burnuyla bakt yle ok, yle ac mas zca bakt ki bana Seferis, hay r diyordum i imden beBundan sonra Seferis anas yla babas n kaybetmi bu Rum gelip kolumun zerindeki bu korkun yaraya uzun uzun bakt Ka lar n kald rarak bakt G zlerini k sarak bakt Ucunda klar n oku tu u kirpikleriyle bakt Sararm benziyle, k vr lm sa lar yla, bak r ibrikleri an msatan burnuyla bakt yle ok, yle ac mas zca bakt ki bana Seferis, hay r diyordum i imden ben, bu d zenbaz da i e yaramayacak l yorum ben, l yorum Ben ki, kurnaz bir han erin yaras yla lecektim Ne ak l almaz bir belayd bu Ne tuhaft , bir haftad r kan yordu ve kand , tazeli ini yitirmemi ti P ht yoktu mit yoktu P r , Osmanl Pa as Yusuf un komutas ndaki gemiyle g revlendirildi i bir ku atmaya giderken bir d n pe ine tak l p Karanl k deniz de yapt ger ek st yolculu u anlat yor Bu masals , fantastik roman Yusuf un d nda ki inin daha evresinde d n yor Seyyid, Azat ve Seferis Bir eski zaman teknesinde d rt ki inin ger ek hayal ili kileri er evesinde geli en romanda, Yusuf un bilinci, annesiyle ve ilk a k yla, denizle, uzaklarla, haritalarla, kay p noktalarla, karanl klarla sarmalan yor Efsunlu bir atmosfer i inde s z len tekne, bu ulu denizlerde, sonsuzlu un sessizli inde dola p, plak Kad nlar Adas nda demir at yor Gen yk c Faruk Duman bu ilk roman yla, edebiyat ser veninde yeni bir sayfa a yor.

  • Best Download [Faruk Duman] ↠ Pirî || [Religion Book] PDF ï
   316 Faruk Duman
  • thumbnail Title: Best Download [Faruk Duman] ↠ Pirî || [Religion Book] PDF ï
   Posted by:Faruk Duman
   Published :2020-04-09T16:17:06+00:00

  About Faruk Duman


  1. Faruk Duman, 1974 y l nda Ardahan da do du Ankara da Dil ve Tarih Co rafya Fak ltesi, K t phanecilik B l m nden mezun oldu yk leri, 1991 y l ndan beri Yaz t, Damar, Papir s ve Adam yk gibi dergilerde yay nlanmaktad r 1996 y l nda ankaya Belediyesi nin yk iir Yar mas nda ocuk yk leri dal nda ikincilik alm t r Bu yk leri daha sonra M z k M z ka ad yla yay nlanm t r 1997 y l nda Can Yay nlar ndan kan ilk yk kitab Seslerde Ba ka Sesler, 1998 de Orhan Kemal d lleri yk dal nda ikincilik alm t r Yazar n ikinci yk kitab olan Av D n leri, 2000 Sait Faik Hik ye Arma an n kazanm t r.


  493 Comments


  1. Oysa beğenmek istemiştim, ama olmadı. Anlatım, hikaye işleyişi vs çok havada idi. Fantastik evet ama, neresi fantastik diye sorsanız cevap veremem. Güzel olabilirdi ama olmamış bence, maalesef

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *