Trúng số độc đắc

 • Title: Trúng số độc đắc
 • Author: Vũ Trọng Phụng
 • ISBN: null
 • Page: 233
 • Format: None
 • Tr ng s c c None
  None

  • [PDF] Download ↠ Trúng số độc đắc | by ↠ Vũ Trọng Phụng
   233 Vũ Trọng Phụng
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Trúng số độc đắc | by ↠ Vũ Trọng Phụng
   Posted by:Vũ Trọng Phụng
   Published :2019-09-11T17:51:03+00:00

  About Vũ Trọng Phụng


  1. V Tr ng Ph ngT c ph mK ch Kh ng m t ti ng vang 1931 T i t 1934 Ch n u m t l c 1934 C i ch t b m t c a ng i tr ng s c c 1937 H i ngh a nh 1938 Ph n bua 1939 T t c C Di c o ng sau khi t c gi qua i, tr n Ti u thuy t th b y s 295, ng y 3 th ng 2 n m 1940 D ch thu t Gi t m 1936 nguy n b n Lucr ce Borgia c a Victor HugoPh ng s i c o gi y 1932 C m b y ng i 1933 K ngh l y T y 1934 H i Ph ng 1934 1934 D n bi u v d n bi u 1936 C m th y c m c 1936 V nh b i h 1936 L c s 1937 M t huy n n T t 1938 Ti u thuy t D t t nh 1934 Gi ng t 1936 , khi ng tr n H N i b o c t n Th M ch.V 1936 B o T ng LaiS 1936 H N i b oL m 1936 T p ch S ng H ngL y nhau v t nh 1937 Tr ng s c c 1938 Qu ph i 1937, ng dang d tr n ng D ng t p ch b m i Ng i t c tha Di c o Truy n ng n Ch ng n ng l n ng 1930 M t c i ch t 1931 B l o l a 1931 Con ng i i u tr 1932 Quy n l m b 1933 Cu c vui t c 1933 Hai h p x g 1933 C i h ng r o 1934 T nh l d y oan 1934 Duy n kh ng i l i 1934 Th y lang b t h 1934 ng ng l m 1934 Sao m y kh ng v , n p i 1934 S c tri t l 1935 R a h n 1935 B r ng v ng 1936 H s l u h l u s s ng 1936 M ng y T t 1936 T t n m y 1936 L l i 1936 Ng i c quy n 1937 C i ghen n ng 1937 L ng t i 1937 i s n kh 1937 M u m 1937 T do 1937 L y v x u 1937 M t con ch hay chim chu t 1937 M t ng b c 1939 i l m t cu c chi n u 1939 B t v ch 1939 n m ng 1939 G ng t ng ti n kh ng r n m vi t o n tuy t kh ng r n m vi t T l thuy t n th c h nh kh ng r n m vi t C i ghen n ng


  422 Comments


  1. không hay bằng cách cuốn khác, nhiều chi tiết buồn cười, nhân vật nói và triết lý nhiều kinh khủng

   Reply

  2. Mô tả tâm lý nhân vật tuyệt vời. Và chán cho cái sự đời, thanh liêm cao đẹp khó đứng vững trước sức mạnh kim tiền, thanh liêm nửa vời, ngoan là vì chưa có đủ tiền để hư.

   Reply

  3. I AM DIE HARD FANGIRL OF SIR VU TRONG PHUNG

   Reply

  4. “Xưa kia tôi đạo đức vì chưa có tiền để hư”

   Reply

  5. very interesting

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *